Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất DC
Địa chỉ: 242 Lê Thạch - Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ - Thành Phố Đà Nẵng
Website: www.dcwindow.vn 
Email: dcwindow.vn@gmail.com
Điện thoại : 02366.566.277    - 
0901.121.007